CENA IZRADE WEB SAJTA

Cena izrade web sajta rezultat je potreba i želja naručioca

Web sajt je veoma važan deo biznisa savremenih kompanija i utiče na kreiranje imidža, svesti javnosti i kasnije brendiranje u poslovanju.

Svaki odličan sajt prati i stručan marketinški tim koji stoji iza njegovog kreiranja – što naravno predstavlja trošak za kompanije, obično izražen na mesečnom ili godišnjem nivou.

cena izrade web sajta
undraw web shopping dd4l

Značaj web sajta za razvoj biznisa

Izrada sajtova danas je veoma tražena i složena aktivnost, upravo zbog činjenice da ima višestruki značaj u pronalasku ciljnih interesnih grupa i korisnika. Cena izrade web sajta za kompanije predstavlja relativno nizak trošak, a gotovo neznatan u poređenju sa efektima i poslovnim rezultatima koji se ostvaruju.

Dobar web sajt govori mnogo o samim poslovnim subjektima – njihovoj organizovanosti i ozbiljnosti, društvenoj odgovornosti, imidžu i realizovanim aktivnostima. Web sajt mesto je svih korisnih informacija o kompanijama i predstavlja značajan marketinški alat u komunikacijama i odnosima s javnošću, ali i bitno mesto prodaje putem online shop-a koji donosi direktni prihod.

Kao vid posebne platforme, internet prezentacija mesto je gde se nalaze informacije o radu i aktuelnosti, a danas najčešće i mogućnost online porudžbina. Sadržaj web sajta zavisi od prirode delatnosti subjekata i ciljeva koji se žele ostvariti u virtuelnom svetu. Dizajn i funkcionalnost sajta govori mnogo o kompanijama, privlači pažnju i razvija interesovanje za proizvode, aktivnosti, tekstove, događaje i druge korisne sadržaje koji se na jednom mestu objavljuju.

Jednostavno, internet prezentacija čini da informacije budu univerzalno dostupne, proizvodi raspoloživi za porudžbinu i blogovi uvek aktuelni za čitanje.

Uz sve navedeno važno je istaći da cena izrade web sajta, iako zavisi od niza faktora, predstavlja minimalan trošak uz ogromne marketinške, PR i prodajne efekte.

Značaj web sajta za razvoj biznisa

Izrada sajtova danas je veoma tražena i složena aktivnost, upravo zbog činjenice da ima višestruki značaj u pronalasku ciljnih interesnih grupa i korisnika. Cena izrade web sajta za kompanije predstavlja relativno nizak trošak, a gotovo neznatan u poređenju sa efektima i poslovnim rezultatima koji se ostvaruju.

Dobar web sajt govori mnogo o samim poslovnim subjektima – njihovoj organizovanosti i ozbiljnosti, društvenoj odgovornosti, imidžu i realizovanim aktivnostima. Web sajt mesto je svih korisnih informacija o kompanijama i predstavlja značajan marketinški alat u komunikacijama i odnosima s javnošću, ali i bitno mesto prodaje putem online shop-a koji donosi direktni prihod.

Kao vid posebne platforme, internet prezentacija mesto je gde se nalaze informacije o radu i aktuelnosti, a danas najčešće i mogućnost online porudžbina. Sadržaj web sajta zavisi od prirode delatnosti subjekata i ciljeva koji se žele ostvariti u virtuelnom svetu. Dizajn i funkcionalnost sajta govori mnogo o kompanijama, privlači pažnju i razvija interesovanje za proizvode, aktivnosti, tekstove, događaje i druge korisne sadržaje koji se na jednom mestu objavljuju.

Jednostavno, internet prezentacija čini da informacije budu univerzalno dostupne, proizvodi raspoloživi za porudžbinu i blogovi uvek aktuelni za čitanje.

Uz sve navedeno važno je istaći da cena izrade web sajta, iako zavisi od niza faktora, predstavlja minimalan trošak uz ogromne marketinške, PR i prodajne efekte.

undraw web shopping dd4l

Izrada web prezentacije tj. samog sajta

Ovaj deo podrazumeva korišćenje WordPress platforme sa plaćenom “Divi” temom, koja bi se dizajnerski prilagodila vašem logou, bojama firme i brendu, u saradnji sa dizajnerom. Izrada sajta radi se uz korišćenje najnovijih tehnologija u izradi web dizajna, i predstavlja potpuno dinamičko rešenje. U tom smislu, korisnik sajta u mogućnosti je da sam menja sadržaj sajta, dopunjuje ga i vrši izmene u smislu dodavanja novih proizvoda, detalja, opisa i sl.

design notes 8dmv